Algemene gift

Wilt je het werk van onze kerk steunen d.m.v. een gift? Dat kan.
Via onderstaande link komt je bij het formulier Algemene gift.